GGD Holland Noorden

corporate website

bluedesk heeft voor GGD Hollands Noorden de nieuwe corporate website gerealiseerd middels een full aanpak.

Over ​GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden is de gezondheidsdienst voor 19 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen ruim 645.000 inwoners.

Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevordert GGD Hollands Noorden de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord.

Het
werk van
bluedesk

GGD Hollands Noorden kwam bij bluedesk met het verzoek voor een nieuwe website. Daarbij was het vooral van belang dat de nieuwe website flexibeler, frisser en bruikbaarder moest zijn voor de bezoekers dan de oude site.

Om dit beide te kunnen realiseren werd er ruim de tijd genomen voor het project en werd er gebruikt gemaakt van de scrum projectmethode. Hierdoor was er 2-wekelijks contact en werden er per blok vervolgstappen gemaakt. Door de goede samenwerking kon alles perfect op elkaar afgestemd worden en verliep het project soepel.

Het online marketingteam heeft zich vanaf het begin bemoeid met de bouw van de nieuwe website. De goede samenwerking tussen de teams en de klant benadrukte de full-service aanpak.

Goede samenwerking

GGD Hollands Noorden is zelf aan de slag gegaan met het herschrijven van de content. Waar er op de oude website vooral content stond waarvan de GGD zelf dacht dat het informatief was, moest er op de nieuwe website veel meer vanuit de bezoeker worden gedacht.

Naast de eerder genoemde vereisten aan het design moest de website ook responsive worden, waardoor bezoekers de nieuwe website ook goed op de smartphone of tablet konden bekijken. De nieuwe website van GGD Hollands Noorden is dus klaar voor de toekomst!

De
klant aan
het woord

''bluedesk heeft voor ons een nieuwe klantensite gebouwd. Het resultaat mag er zijn, we krijgen er veel positieve reacties op. Prettig aan de samenwerking was dat bluedesk een goede balans hanteert tussen eigen kennis en inzicht, en doen-wat-de-klant-wil. Ze luisterden goed naar onze ideeën, voerden die niet blindelings uit maar lieten daar ook hun eigen kennis en ervaring op los. Vanuit technisch, grafisch of marketing-perspectief. Samen kwamen we zo tot goede oplossingen. Al met al een prettige en plezierige samenwerking met prachtig resultaat."

Tjeerd Kuiper

Communicatie adviseur GGD Hollands Noorden

Online cursusaanbod

GGD Hollands Noorden wenste het huidige cursusaanbod binnen de website te vervangen door een nieuw online cursusaanbod. Hierbij wenste de GGD het proces te faciliteren van het vinden van juiste cursus tot een succesvolle cursus aanmelding. Bezoekers moeten zich direct online kunnen inschrijven.

Het cursusaanbod wordt gevoed vanuit Coachview. Coachview wordt binnen de GGD Hollands Noorden gebruikt om alle cursussen in onder te brengen. bluedesk heeft een koppeling gebouwd tussen de website en Coachview.

Case GGD Hollands noorden | Bluedesk

Online marketing

Het online marketing team van bluedesk heeft geadviseerd het cursusaanbod te presenteren door middel van een herkenbare e-Commerce interactie, waarbij een bezoeker gemakkelijk kan overgaan tot conversie. Binnen de presentatie van het cursusoverzicht zijn er verschillende filtermogelijkheden. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld filteren binnen het cursusaanbod op gemeente, locatie e.d.

Nadat de een bezoeker de juiste cursussen heeft geselecteerd kan deze vervolgens gemakkelijk een “Mijn GGD” account aanmaken om de inschrijving te voltooien. Cursussen kunnen bij aanvang of direct met Ideal worden betaald. Deze online betalingen zijn optioneel, omdat een cursus ook gratis kan zijn.

Case GGD Hollands noorden | Bluedesk
Naar boven