HC Group

Perfion PIM

bluedesk heeft de Perfion PIM geïmplementeerd binnen de HC Groep.

Een succesvol PIM project

Als marktleider op het gebied van binnenklimaattechniek speelt HC Groep een belangrijke rol in een gezond en comfortabel binnenklimaat.

De HC-Groep beschikt over meer dan 100 jaar ervaring en bestaat uit negen bedrijfsonderdelen. Verspreid over 4 locaties in Nederland en 2 locaties in het buitenland zijn meer dan 250 medewerkers dagelijks betrokken bij de uitwerking van specialistische vraagstukken op het gebied van klimaattechniek.

Als marktleider op het gebied van binnenklimaattechniek speelt HC Groep een belangrijke rol in een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Single Source of Truth

De HC Groep kent met een diversiteit aan bedrijfsonderdelen en een gedeeltelijk overlapping in producten of productonderdelen een behoefte tot intensieve verspreiding van productdata over verschillende kanalen en systemen. De data waren op dat moment ook te vinden over meerdere systemen (ERP, Excel, libraries, e-commerce backoffice systemen etc.) Waardoor het genereren van verschillende “output varianten” en data standaarden die in de markt gevraagd worden een redelijk moeilijk en tijdrovende situatie werd.

Ook het standaardiseren, normaliseren en classificeren van productdata was een belangrijk uitgangspunt. Het kunnen onboarden van ETIM en of BMECat structuren is daarbij een belangrijk vertrekpunt geweest. Het aanleveren van productdata aan datapools zoals bijvoorbeeld 2BA en EZbase is genoemd als belangrijke deliverable.

Ook de consistente communicatie met locatie specifieke ERP’s (veelal Microsoft Dynamics en AX) op gebied van productinformatie diende gestroomlijnd te worden.

Perfion PIM geïmplementeerd binnen de HC Groep

bluedesk heeft de Perfion PIM geïmplementeerd binnen de HC Groep. Dit op basis van het 3 fasen inplementatieplan van bluedesk.

Voorafgaand aan de implementatie van de PIM software van Perfion heeft bluedesk, samen met het projectteam van HC Groep, een inventarisatie en analyse doorlopen. Dit is de basis geweest voor het creëren van “Single point of Truth” voor wat betreft productdata.

Verder is toegewerkt naar het overzichtelijk beheren van de productdata waarbij ook eenvoudig diverse outputs gegeneerd kunnen worden. Denk daarbij aan data voor de websites, E-commerce, 2ba en printpublishing t.b.v. data-en product sheets.

Daarnaast is een situatie gecreëerd waarbij het mogelijk is datastructuren zoals BMEcat en ETIM te onboarden en verder te verrijken. Daarnaast is de PIM geïntegreerd met de verschillende ERP’s die binnen de HC Groep gebruikt worden.

De sterke integratiemogelijkheden die Perfion kent door het bieden van standaard connectoren met Microsoft Dynamics NAV, AX en D365 BC en FO zijn daarbij een betrouwbaar middel om de integratie goed te laten verlopen.

Een onderdeel van de implementatie is training. De projectgroep is getraind in de loop van het project waardoor na de levering van het project zelfstandig met Perfion PIM gewerkt kan worden.

Naar boven