MVO-beleid en
duurzaam
heidsvisie

“Toewijding aan duurzaamheid en de samenleving, geïnspireerd door de SDG's”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet langer een optie, maar een verplichting voor moderne bedrijven. Wereldwijd realiseren bedrijven zich dat ze een cruciale rol spelen in het bevorderen van duurzaamheid, economische groei en technologische vooruitgang.

bluedesk integreert MVO met passie in haar bedrijfsbeleid. Het MVO-beleid van bluedesk laat zich inspireren door een selectie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Wij focussen ons op de volgende doelen: SDG 3, SDG 8 en SDG 9.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Een van de belangrijkste pijlers van het MVO-beleid van bluedesk is gericht op SDG 3 - "Goede Gezondheid en Welzijn".

Het bevorderen van gezondheid en welzijn binnen de organisatie draagt bij aan de realisatie van SDG 3 en ondersteunt een betere levenskwaliteit voor de medewerkers.

bluedesk ​begrijpt het belang van gezonde medewerkers en heeft een reeks initiatieven opgezet om hun welzijn te waarborgen. Dit omvat:

1. Gezondheidsprogramma's

bluedesk biedt haar medewerkers toegang tot gezondheids- en welzijnsprogramma's, waaronder gezonde voedingsopties.

2. Mentale Gezondheid

bluedesk erkent het belang van mentale gezondheid en voorziet in programma's die stressvermindering en emotioneel welzijn ondersteunen.

3. Veilige Werkomgeving

bluedesk zet zich in voor een veilige en gezonde werkomgeving, met strikte protocollen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek.

SDG 8: Waardig werk en Economische groei

bluedesk is sterk betrokken bij SDG 8 - "Waardig Werk en Economische Groei".

Het nastreven van SDG 8 bevordert niet alleen de duurzaamheid van bluedesk als bedrijf, maar draagt ook bij aan economische groei en ontwikkeling in de regio.

bluedesk is zich bewust van haar rol in het creëren van banen en economische groei, en heeft verschillende maatregelen genomen om dit doel te ondersteunen:

1. Ethische Werkpraktijken

bluedesk hanteert ethische arbeidspraktijken, inclusief eerlijke beloning en gelijke kansen voor alle medewerkers.

2. Kennisdeling

bluedesk investeert in de professionele ontwikkeling van haar medewerkers en moedigt kennisdeling aan.

3. Lokale Economische Groei

bluedesk steunt en participeert in lokale initiatieven en heeft daarbij het doel de mogelijkheden tot lokale werkgelegenheid onder de aandacht te brengen, te creëren en zoveel als mogelijk lokale leveranciers te betrekken.

SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

SDG 9 - "Industrie, Innovatie en Infrastructuur" is een logische pijler in het MVO-beleid van bluedesk, gezien haar expertise in technologie en digitale transformatie.

Met de uitvoering van onze initiatieven binnen SDG 9, draagt bluedesk bij aan het versterken van de digitalisering en het bevorderen van innovatie en efficiency, wat cruciaal is voor duurzame groei in de 21e eeuw.

bluedesk ​draagt bij aan SDG 9 door:

1. Technologische Innovatie

bluedesk implementeert innovatieve softwareoplossingen die klanten helpen hun digitale transformatiedoelen te bereiken.

2. Infrastructuurverbetering

bluedesk ondersteunt klanten bij het opbouwen van robuuste digitale infrastructuren.

3. Kennisoverdracht

bluedesk deelt haar expertise in technologie en digitale transformatie om andere bedrijven te helpen groeien en innoveren.

Een stapje in de goede richting

Het MVO-beleid van bluedesk weerspiegelt de ambitie om bij te dragen aan een betere en duurzamere wereld voor iedereen.

bluedesk erkent daarbij de cruciale rol die bedrijven spelen in het bevorderen van de Sustainable Development Goals en zet zich actief in om deze doelen te realiseren. “SDG denken en doen” is niet alleen gunstig voor bluedesk zelf, maar draagt ook bij aan een positieve maatschappelijke impact en een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

 

Naar boven